Solfedžo viktorīna

27.02.2023. – 03.03.2023.

Ozolnieku Mūzikas skolas Spoguļzālē

1.A 14.30.-15.10

1.B 15.20.-16.00

2 16.10.-16.50

1 C 17.00-17.40

3A, 3B 18.00-18.40

 

SOLFEDŽO VIKTORĪNAS grupu laiki 03.03.2023.

 

4.A, 4.B 14.30.-15.30

5.A, 5.B 15.30.-16.30