Ozolnieku Mūzikas skola

Mācos ar dziesmu – daru ar prieku!

Misija

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības pieejamība Ozolniekos, kas sekmē bērnu spēju attīstību, lai kļūtu par garīgi bagātu, konkurētspējīgu, brīvu un atbildīgu kultūras cilvēku

Vīzija

Mūziku mācīties motivēti audzēkņi; profesionāli un radoši, uz tālākizglītību orientēti pedagogi; tehniski nodrošināta, psiholoģiski labvēlīga vide; ģimenes un sabiedrības atbalsts

Mērķis

Veidot izglītības ieguves procesu, kas sekmē brīvas un radošas personības veidošanos, kura prot pielietot iegūto pieredzi mūzikā un atbilstoši interesēm turpināt kultūrizglītību

Par mums

Mēs esam Ozolnieku Mūzikas skola – draudzīgi, pozitīvi un mūzikas prieka pilni!
Mūs raksturo atbalsts un atsaucība, kā arī profesionalitāte un radošums

Vēsture

Vide

SasniegumiIzGlītības programmas

Mācības mūzikas skolā notiek atbilstoši licencētām un akreditētām 9 profesionālās ievirzes izglītības programmām mūzikas instrumentu spēlē

Pasākumi

Papildus uzņemšana

27. augustā 17:00-18:30
Ozolnieku Mūzikas skolā

Vasaras radošā prakse

19. – 23. augusts
Ozolnieku Mūzikas skolā

Radošās prakses koncerts

22. augustā
Ozolnieku Mūzikas skolas lielajā zālē

Aktualitātes

Ģimeņu diena

Ar dziesmām, dančiem un rotaļām esam ielīgojuši vasarā ! Pirmā Ģimeņu diena izdevusies apbrīnojami…

Mācību gada noslēgums

Ozolnieku Mūzikas skolas 2023./2024. mācību gada noslēguma koncerts izskanējis! Paldies visiem audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem…

Lepojamies!

Esam saņēmuši vienus no pēdējiem šī mācību gada konkursu rezultātiem, esam ļoti priecīgi un…