Mūsu komanda

Mēs esam Ozolnieku Mūzikas skola – draudzīgi, pozitīvi un mūzikas prieka pilni!
Mūs raksturo atbalsts un atsaucība, kā arī profesionalitāte un radošums.

Skolas vadība

Edīte Brūniņa

Edīte Brūniņa

Direktore

Evita Jurāne

Evita Jurāne

Direktores vietniece

Dita Mūrniece

Dita Mūrniece

Direktores vietniece

Annija Slūka

Annija Slūka

Lietvede

Skolotāji

Inita Mangale

Inita Mangale

Klavierspēle

Antra Upeniece

Antra Upeniece

Klavierspēle

Helga Gūtšmite

Helga Gūtšmite

Klavierspēle

Anete Alksne

Anete Alksne

Klavierspēle

Evita Jurāne

Evita Jurāne

Klavierspēle

Maija Kania

Maija Kania

Vijoles spēle

Guna Jegorova

Guna Jegorova

Vijoles spēle

Agnija Lānso

Agnija Lānso

Čella spēle

Agate Paštore

Agate Paštore

Akordeona spēle

Edīte Brūniņa

Edīte Brūniņa

Akordeona spēle

Aleksandra Ločmele

Aleksandra Ločmele

Flautas spēle

Guntis Majevskis

Guntis Majevskis

Saksofona spēle

Alberts Kekļa

Alberts Kekļa

Saksofona spēle

Vilnis Dumpis

Vilnis Dumpis

Trompetes spēle

Armands Ozols

Armands Ozols

Eifonija spēle

Mareks Alksnis

Mareks Alksnis

Sitaminstrumentu spēle

Reinis Zariņš

Reinis Zariņš

Sitaminstrumentu spēle

Dita Mūrniece

Dita Mūrniece

Solfedžo

Ramona Joma

Ramona Joma

Solfedžo

Marita Caune

Marita Caune

Solfedžo

Agija Pizika

Agija Pizika

Mūzikas literatūra

Kitija Svare

Kitija Svare

Dežurante

Ludmila Polīte

Ludmila Polīte

Apkopēja

Andris Sidorovs

Andris Sidorovs

Tehniskais strādnieks

Maija Kania

Kamerorķestris

Alberts Kekļa

Džeza orķestris

Ozolnieku Mūzikas skola