Mūsu komanda

Mēs esam Ozolnieku Mūzikas skola – draudzīgi, pozitīvi un mūzikas prieka pilni!
Mūs raksturo atbalsts un atsaucība, kā arī profesionalitāte un radošums.

Administrācija

Direktore

Direktore

Edīte Brūniņa

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

Muzicēšanas prieks ir neizsmeļams enerģijas avots manā dzīvē. Pateicoties mūzikai esmu apceļojusi pasauli, iepazinusi interesantus cilvēkus, noticējusi pati sev.

Direktores vietniece mācību darbā, klavierspēles skolotāja

Direktores vietniece mācību darbā, klavierspēles skolotāja

Evita Jurāne

Dzīve ir kā klavieres - tas, ko tu spēj no viņām dabūt ārā ir atkarīgs no tā kā tu tās spēlē!

Lietvede

Lietvede

Margita Veinberga

Darba laiks: Pirmdiena 9:00-16:00, Otrdiena 9.00-17.00, Ceturtdiena 9.00-17.00, Piektdiena 9.00-16.00

Darba laiks: Pirmdiena 9:00-16:00, Otrdiena 9.00-17.00, Ceturtdiena 9.00-17.00, Piektdiena 9.00-16.00

Pedagogi

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Saule karstiem pirkstiem piesit pa taustiņam pļavas zaļajā klaviatūrā; tajās vietās gundegas iedegas, un tie, kas prot lasīt notis, var izdziedāt dziesmu. / M.Zālīte. /

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Antra Upeniece

Palīdzi citiem sasniegt viņu sapņus, un Tu sasniegsi savējos.

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Helga Gūtšmite

Laiks var būt tavs draugs vai ienaidnieks. Tāpēc būsim radoši, izmantosim to savai pilnveidei!

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Dina Tauriņa

Par darbu nerunāt, bet darīt! Ielikt ikvienā, pat vismazākajā darbiņā visas savas zināšanas, izdomu un degsmi, jo tikai tad sasniegtais rezultāts sniegs prieku un gandarījumu sev un citiem!

Akordeona spēles skolotāja

Akordeona spēles skolotāja

Anta Puķīte

Ar visu skaisto un labo jāprot dalīties. Tad muzicēšana un arī pati dzīve kļūst košāka un interesantāka.

Vijoles spēles skolotāja, kamerorķestra vadītāja

Vijoles spēles skolotāja, kamerorķestra vadītāja

Maija Kania

Mūzika iedvesmo, mūzika mierina, tā iepriecina, tā dziedina. Ar mūziku varam izstāstīt to, kam vārdu pietrūkst.

Vijoles spēles skolotāja

Vijoles spēles skolotāja

Guna Jegorova

Priecīgos vai skumjos brīžos paņem savu vijolīti un dodies kaut uz pasaules malu, jo mūzikas valodu saprot visur!

Čella spēles skolotāja

Čella spēles skolotāja

Agnija Lānso

Mūzika ir kā sava veida terapija dvēselei. Rodi un radi prieku tajā, ko mācies un atskaņo!

Flautas spēles skolotāja

Flautas spēles skolotāja

Kerolaina Bula

Flauta ir tava burvju nūjiņa. Tu esi burvis. Koncerts ir tā svētā vieta, kur kā mazi bērni,tā arī sirmas galvas var radīt brīnumu lietas un pastāvēt blakus, darot vienu un to pašu, darot to no sirds un darot to,lai padarītu pasauli mazliet labāku un skaistāku.

Saksofona spēles skolotājs, džeza orķestra vadītājs

Saksofona spēles skolotājs, džeza orķestra vadītājs

Alberts Kekļa

Viss dzīvē mainās, tikai mūzika ir mūžīga...

Saksofona spēles skolotāja

Saksofona spēles skolotāja

Anete Vītoliņa

Ir svarīgi gribēt - gribēt iemācīties, izzināt, sasniegt, darīt... un svarīgi ir atcerēties, ka katrs ieguldītais darbiņš agrāk vai vēlāk nes rezultātu, lai arī cik ilgu laiku tas prasītu. Pieļautās kļūdas nevajag pārdzīvot, bet gan no tām mācīties! Smaids rada smaidu!

Trompetes un eifonija spēles skolotājs

Trompetes un eifonija spēles skolotājs

Vilnis Dumpis

Ja mācies angļu, vācu, franču vai krievu valodu, tad iemācies arī mūzikas valodu!

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

"Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā."

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Reinis Zariņš

Solfedžo skolotāja

Solfedžo skolotāja

Marita Caune

Mūzikas valodas prasme atver jaunu pasauli! Izvēlies šo piedzīvojumu!

Mūzikas literatūras skolotāja

Mūzikas literatūras skolotāja

Agija Pizika

Direktores vietniece ārpusklases darbā, solfedžo skolotāja

Direktores vietniece ārpusklases darbā, solfedžo skolotāja

Dita Mūrniece

"Dzīve ir kā ceļojums, kas jāpiedzīvo, nevis problēma, kas jāatrisina." (A. Milns)

Kora skolotāja

Kora skolotāja

Rūta Bergmane

Mūzika ir pasaule, kurā ikviens var atrast sev vietu, to izpildot vai klausoties. Un pats svarīgākais ir muzicētprieks! Lai tas, ko darām, sagādā prieku gan mums, gan klausītājiem!

Tehniskie darbinieki

Tehniskais strādnieks

Tehniskais strādnieks

Andris Sidorovs

Apkopēja

Apkopēja

Ludmila Polīte

Dežurante

Dežurante

Kitija Svare