Mūsu komanda

Mēs esam Ozolnieku Mūzikas skola – draudzīgi, pozitīvi un mūzikas prieka pilni!
Mūs raksturo atbalsts un atsaucība, kā arī profesionalitāte un radošums.

Skolas vadība

Direktore

Edīte Brūniņa

Direktores vietniece

Dita Mūrniece

Direktores vietniece

Evita Jurāne

Skolotāji

Klavierspēle

Antra Upeniece

Inita Mangale

Helga Gūtšmite

Dina Tauriņa

Evita Jurāne

Anete Alksne

Akordeona spēle

Agate Paštore

Edīte Brūniņa

Flautas spēle

Kerolaina Bula

Trompetes spēle

Vilnis Dumpis

Saksofona spēle

Alberts Kekļa

Guntis Majevskis

Vijoles spēle

Maija Kania

Guna Jegorova

Čella spēle

Agnija Lānso

Mūzikas teorijas skolotāji

Dita Mūrniece

Marita Caune

Ramona Joma

Agija Pizika

Kolektīvā muzicēšana

Maija Kania – Kamerorķestris

Rūta Bergmane -Koris

Alberts Kekļa – Džeza orķestris

Tehniskie darbinieki

Kitija Svare

Dežurante

Andris Sidorovs – Tehniskais strādnieks

Ludmila Polīte – Apkopēja