OZOLNIEKI 2024

Dalības maksa

€ 20 par katru dalībnieku. Pēc pieteikuma saņemšanas konkursa rīkotāji nosūta rēķinu uz pieteikumā norādīto e- pasta adresi. Maksājumi veicami ar pārskaitījumu līdz 2024. gada 8. maijam. Ceļa izdevumus sedz dalībnieki. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Pietiekums:

Ozolnieki_2024_pieteikums

Ozolnieki_2024_nolikums

Ozolnieku Mūzikas skola