Mūzikas izglītības programmas

Mācības mūzikas skolā notiek atbilstoši licencētām un akreditētām 9 profesionālās ievirzes izglītības programmām mūzikas instrumentu spēlē, kurās attīstīt prasmes un talantu, paralēli skolas 1.-9. klases vispārizglītojošai pamatizglītības programmai.
Skolu beidzot audzēkņi saņem valsts atzītu dokumentu – Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā.

Uzņemam bērnu no 7-8 gadu vecumam.
Izvēlies savu instrumentu un nāc uz Mūzikas skolu!

Klavieres

Klavieres

Akordeons

Akordeons

Flauta

Flauta

Čells

Čells

Sitaminstrumenti

Sitaminstrumenti

Saksofons

Saksofons

Vijole

Vijole

Trompete

Trompete

Eifonijs

Eifonijs