Mūzikas izglītības programmas

Ozolnieku Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, ko 2007.gada vasarā dibina Ozolnieku novada dome.
Mācības mūzikas skolā notiek atbilstoši licencētām un akreditētām profesionālās ievirzes izglītības programmām  9 mūzikas instrumentu spēlē, kurās attīstīt prasmes un talantu.
Skolu beidzot audzēkņi saņem valsts atzītu dokumentu – Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā.
Uzņemam puišus un meitenes no 7 līdz 11 gadu vecumam.
Izvēlies savu instrumentu un nāc uz Mūzikas skolu!

Mācību ilgums 8 gadi

Mācību ilgums 6 gadi