Vijoles spēle

Programmas kods: 20V 212021

Licences numurs: P_1346

Licences izsniegšanas datums: 26.06.2019.

Vijole ir neliels stīgu lociņinstruments ar četrām stīgām, ko pārsvarā spēlē stāvus. Tā skaņa var būt gan maiga un samtaina, gan spoža un spēcīga. Ar šo instrumentu var attēlot gan balss dziedājumu, gan putnu vīterošanu. Vislabāk to apgūt tiem, kuriem labi padodas atcerēties melodijas.

Izglītības programmas Vijoles spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un vijoles spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt vijoles spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Vijoles spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā,  solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3. klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Mācības Vijoles spēlē uzsāk paralēli vispārizglītojošās skolas 1. – 2. klasei.

Mācību ilgums 8 gadi.

Ozolnieku Mūzikas skola