Piesaki savu bērnu mācībām

Ozolnieku Mūzikas skolā!

Uzņemšanas kārtība

Nepieciešams aizpildīt pieteikumu un nogādāt uz skolu izdrukātu vai pa e-pastu ozolniekums@jelgavasnovads.lv

muzikālā atmiņa – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju divtaktu frāzes apjomā

nodziedāt brīvi izvēlētu tautas dziesmu ar vārdiem

vispārējā fizioloģiskā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām

Ozolnieku Mūzikas skola