Čella spēle

Programmas kods: 20V 212021
Licences numurs: P_1345
Licences izsniegšanas datums: 26.06.2019.

Čells  ir lociņinstruments, kas lielāks par vijoli, bet mazāks par kontrabasu. Tam ir ļoti plašs diapazons un piemīt skaists, samtains tembrs. Liela priekšrocība tam, ka to spēlē sēžot. Čellu var spēlēt gan kā solo instrumentu, gan arī dažādos ansambļos un orķestros. Mācoties šo instrumentu, vajadzīga pacietība, lai izvilinātu no tā skaistas melodijas.

Izglītības programmas Čella spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un čella spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt čella spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Čella spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Mācības Čella spēlē uzsāk paralēli vispārizglītojošās skolas 1.- 2. klasei.

Mācību ilgums – 8 gadi.

Ozolnieku Mūzikas skola