Kontakti

Direktore

Direktore

Edīte Brūniņa

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

Muzicēšanas prieks ir neizsmeļams enerģijas avots manā dzīvē. Pateicoties mūzikai esmu apceļojusi pasauli, iepazinusi interesantus cilvēkus, noticējusi pati sev.

Direktores vietniece, solfedžo, mūzikas literatūra

Direktores vietniece, solfedžo, mūzikas literatūra

Marita Caune

Mūzikas valodas prasme atver jaunu pasauli! Izvēlies šo piedzīvojumu!

Direktores vietniece, klavierspēle

Direktores vietniece, klavierspēle

Natālija Stirāne

Mūzika ir specifiska īstenības atspoguļošanas forma, kurā spējam apvienot savas emocijas ar prātu jeb apziņu.

Lietvede

Lietvede

Margita Veinberga

Darba laiks: Pirmdiena 9:00-16:00, Otrdiena 9.00-17.00, Ceturtdiena 9.00-17.00, Piektdiena 9.00-16.00

Darba laiks: Pirmdiena 9:00-16:00, Otrdiena 9.00-17.00, Ceturtdiena 9.00-17.00, Piektdiena 9.00-16.00

Rekvizīti

Maksātājs:

Ozolnieku administrācija

Reģ.nr.40900036611

PVN reģ.nr.LV40900036611

Jur.adrese – Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018

Banku konti:

AS Swedbank – LV72HABA0551001405027

AS SEB banka – LV37UNLA0050021742929

Pakalpojuma saņēmējs: Ozolnieku Mūzikas skola
reģ. Nr.40900002530
Adrese: Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pag.
Jelgavas novads, LV-3018