Edīte Brūniņa

Edīte Brūniņa

Direktore

+ 371 29229482 edite.brunina@jelgavasnovads.lv

Dita Mūrniece

Dita Mūrniece

Direktores vietniece

+ 371 20029038 dita.murniece@jelgavasnovads.lv

Evita Jurāne

Evita Jurāne

Direktores vietniece

+ 371 20024900 evita.jurane@jelgavasnovads.lv

Annija Slūka

Annija Slūka

Lietvede

+371 63022892 ozolniekums@jelgavasnovads.lv

Skolas telefona numuri

63022892 (Lietvede)

63013094 (Dežurante)

Skolas darba laiks P.-Pk. 9:00-21:00

Adrese

Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads

LV-3018

Skolas e-pasts

ozolniekums@jelgavasnovads.lv

Skolas rekvizīti

Maksātājs:

Jelgavas novada pašvaldība

PVN reģ.nr.LV90009118031

Jur.adrese-Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Visi maksājumi (izņemot – nekustamā īpašuma nodoklis, ziedojumi, drošības naudas izsolēs):

AS Swedbank – LV07HABA0551025900443

AS SEB banka – LV81UNLA0050023690285

AS Luminor – LV15RIKO0002930225014

Ozolnieku Mūzikas skola

Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3018

Sūti mums ziņu

Atbildēsim uz tevI Interesējošiem jautājumiem