Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Direktore

Edīte Brūniņa

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

Muzicēšanas prieks ir neizsmeļams enerģijas avots manā dzīvē. Pateicoties mūzikai esmu apceļojusi pasauli, iepazinusi interesantus cilvēkus, noticējusi pati sev.

Direktores vietniece mācību darbā, klavierspēles skolotāja

Direktores vietniece mācību darbā, klavierspēles skolotāja

Evita Jurāne

Mūzika- tā ir valoda ar kuru tu spēsi uzrunāt ikvienu!

Lietvede

Lietvede

Margita Veinberga

Darba laiks: Pirmdiena 9:00-16:00, Otrdiena 9.00-17.00, Ceturtdiena 9.00-17.00, Piektdiena 9.00-16.00

Darba laiks: Pirmdiena 9:00-16:00, Otrdiena 9.00-17.00, Ceturtdiena 9.00-17.00, Piektdiena 9.00-16.00

Direktores vietniece ārpusklases darbā, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Direktores vietniece ārpusklases darbā, solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja

Līva Pārupe

Mūzika var mainīt pasauli, jo tā var mainīt cilvēku.

Rekvizīti

Maksātājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Reģ.nr.90009118031

PVN reģ.nr.LV90009118031

Jur.adrese – Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Banku konti:

AS Swedbank – LV07HABA0551025900443

AS SEB banka – LV81UNLA0050023690285

AS Luminor – LV15RIKO0002930225014

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Ozolnieku Mūzikas skola

Reģ. Nr.40900002530

Adrese: Rīgas iela 23, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts

Jelgavas novads, LV-3018