Sasniegumi

2022. / 2023. mācību gads

Nr.pk. Konkurss, olimpiāde utt. Sasniegumi Datums Organizētājs
1. XVII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknese 2022 II vieta – Emma Zixuas Yang, 2. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

III vieta – klavierduets Alise Vācere un Laura Sinkeviča, 7. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

05.12.2022. Kokneses MS, Latvija
2. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkurss

 

I vieta – Katrīna Vītiņa, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece 01.12.2022. Dobeles MS, Latvija
3. XIII Starptautiskais atvērtais flautas spēles konkurss 2022 II vieta – Anna Hofrāte, 5. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite 15.12.2022. Serbija
4. Starptautiskais konkurss “Etrellas Brillantes” I vieta – Alise Vācere, 7. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

I vieta – Emīlija Strautniece, 4. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

28.12.2022. Spānija
5.  XXVI Starptautiskais konkurss “Digi-Talenty Swieta 2022″

 

I vieta – klavieru duets Alise Vācere un Laura Sinkeviča, 7. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

II vieta – Emīlija Strautniece, 4. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

 

30.12.2022. Polija
6.  Ziemassvētku Vecīša Radošais konkurss Grand prix – Vokāli instrumentālais ansamblis ( Renārs Brūniņš, Madara Sirvide, Jevgenijs Mironovs, Sofija Stankus, Gundega Sirdvide, Lūcija Grosa, skolotājs Mareks Alksnis 30.12.2022. Rūķupe, Latvija
7.  Latvijas Nacionālā kultūras centra Valsts konkurss profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās vidējās mūzikas izglītības stīgu instrumenta spēles (vijoles un čella spēles) audzēkņiem III vieta – Justīne Sproģe, 7. vijoles klase, skolotāja Guna Jegorova, koncertmeistare Antra Upeniece

III vieta – Sāra Boitmane, 8. čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece

18.-20.01.2023. II kārta, Jelgavas MV, Latvija