Sasniegumi

2022. / 2023. mācību gads

Nr.pk. Konkurss, olimpiāde utt. Sasniegumi Datums Organizētājs
1. XVII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknese 2022 II vieta – Emma Zixuas Yang, 2. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

III vieta – klavierduets Alise Vācere un Laura Sinkeviča, 7. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

05.12.2022. Kokneses MS, Latvija
2. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkurss

 

I vieta – Katrīna Vītiņa, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece 01.12.2022. Dobeles MS, Latvija
3. XIII Starptautiskais atvērtais flautas spēles konkurss 2022 II vieta – Anna Hofrāte, 5. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite 15.12.2022. Serbija
4. Starptautiskais konkurss “Etrellas Brillantes” I vieta – Alise Vācere, 7. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

I vieta – Emīlija Strautniece, 4. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

28.12.2022. Spānija
5.  XXVI Starptautiskais konkurss “Digi-Talenty Swieta 2022″

 

I vieta – klavieru duets Alise Vācere un Laura Sinkeviča, 7. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

II vieta – Emīlija Strautniece, 4. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

 

30.12.2022. Polija
6.  Ziemassvētku Vecīša Radošais konkurss Grand prix – Vokāli instrumentālais ansamblis ( Renārs Brūniņš, Madara Sirvide, Jevgenijs Mironovs, Sofija Stankus, Gundega Sirdvide, Lūcija Grosa, skolotājs Mareks Alksnis 30.12.2022. Rūķupe, Latvija
7.  Latvijas Nacionālā kultūras centra Valsts konkurss profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās vidējās mūzikas izglītības stīgu instrumenta spēles (vijoles un čella spēles) audzēkņiem III vieta – Justīne Sproģe, 7. vijoles klase, skolotāja Guna Jegorova, koncertmeistare Antra Upeniece

III vieta – Sāra Boitmane, 8. čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece

18.-20.01.2023. II kārta, Jelgavas MV, Latvija
8. Starptautiskais konkurss “Ola de Talentos” II vieta – Gerda Miķīte, 2. klavieru klase, skolotāja Helga Gūtšmite

II vieta – Justīne Sproģe, 7. vijoles klase, skolotāja Guna Jegorova, koncertmeistare Antra Upeniece

 

25.02.2023. Spānija
9.  

Konkurss-koncertcikls “Talants Latvijai” 2023, I kārta

 

Izvirzītas uz II kārtu:

Emma Zixuas Yang

Sāra Boitmane

 

04.03.2023. Rīga, Latvija
10. Starptautiskais konkurss “Cambridge music competition” I vieta – Justīne Sproģe, 7. vijoles klase, skolotāja Guna Jegorova, koncertmeistare Antra Upeniece 10.03.2023. Lielbritānija
11. V Starptautiskais jauno pianistu konkurss “Mūzikas varavīksne


II vieta – Emma Zixuas Yang, 2. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece 17.03.2023. Jelgava, Latvija
12.  V STARPTAUTISKĀ PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2023” II vieta – Sofija Stankus, 7. sitaminstrumentu klase, skolotājs Mareks Alksnis, koncertmeistare, Anete Alksne

II vieta – Vokāli instrumentālais ansamblis (Madara Sirvide, Gundega Sirvide, Lūcija Grosa, Sofija Stankus, Jevgenijs Mironovs, Renārs Brūniņš), skolotājs Mareks Alksnis

II vieta – Ozolnieku Mūzikas skolas Džeza orķestris, vadītājs Alberts Kekļa

23.03.2023. Mārupe, Latvija
13. Starptautiskais konkurss “Creativas” II vieta – Līva Baiba, 5. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite

II vieta – Raitis Čičinskis, 6. saksofona klsae, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite

23.03.2023. Spānija
14. XI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.- 4. klašu pianistu konkurss I vieta – Emma Zixuas Yang, 2. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

III vieta – Emīlija Strautniece, 4. klavieru klase, skolotāja Inita Mangale

05.04.2023. Dobele, Latvija
15.  XIV Starptautiskais attālinātais konkurss “World Open Music Competition” II vieta – Emīlija Grieta Bumbiere, 4. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite 06.04.2023. Belgrada, Serbija