Sasniegumi

2020./2021. mācību gads

Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi 
1. Starptautiskais bērnu un jauniešu džeza mūzikas konkurss “PLAY – IMPROVISE”  22.11.2020 Plunģes Mykolo Oginskio MS III vieta – Paula Ezermane, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

 

2. XI Starptautiskais bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu solistu un  ansambļu konkurss “Pavasario trimitai” 2021” Lietuvā.  31.03.2021 Plunģes Mykolo Oginskio MS III vieta – Paula Ezermane, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

I vieta – Renārs Brūniņš, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.

3. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem  26.04.2021

 

Ulbrokas MMS Atzinības raksts – Emīlija Grieta Bumbiere, 2. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite.
4. X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2021”  7.05.

2021

Ozolnieku MS III vieta – Raitis Čičinskis, 4. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

II vieta – Renārs Brūniņš, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.

III vieta – Paula Ezermane, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

5. Starptautiskais akordeona spēles konkurss “Concord of sounds” 16. – 20.05.2021  Mārupes MMS II vieta – Līva Solovjakova, 2. akordeona klase, skolotāja Anta Puķīte.

 

6. I Starptautiskais instrumentspēles konkurss “El Gran Astor” Kazahstānā.

 

20.05.2021. Nur-Sultan, Kazahstāna I vieta – Renārs Brūniņš, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis.

Gran Prix – Alise Vācere, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece.

Gran Prix – Paula Ezermane, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa.

 

7. XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2021”  24.05.2021 Siguldas MMS Baltais flīģelis Atzinības raksts – Alise Vācere, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece.

Atzinības raksts – Renārs Brūniņš, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.

 

8. Konkurss– koncertcikls “Talants Latvijai” fināls 

 

24.05.2021 RLBN II vieta – Alise Vācere, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece.

III vieta – Renārs Brūniņš, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis.

 

9. Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss Stīgo radi Bolderājā!

 

07.06.2021 Bolderājas MMS III vieta – Margrieta Sirvide, 3. vijoles klase, skolotāja Maija Andersone, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

 

10. I Starptautiskais Lietuvas – Latvijas klavierspēles festivāls-konkurss “Musical Bridges”  2.- 3.06.

2021. 

Lietuva II vieta – Alise Vācere, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece.

Sasniegumi citos mācību gados