Saksofona spēle

Programmas kods: 20V 212031
Licences numurs: P_1343
Licences izsniegšanas datums: 26.06.2019.

Saksofons ir koka pūšaminstruments. Tam raksturīga skanīga, izteiksmīga skaņa, pilnīgs, sulīgs tembrs un virtuozas tehniskās iespējas. Saksofonu var spēlēt dažādos mūzikas stilos – džeza mūzikā, populārajā mūzikā, akadēmiskajā mūzikā, rokenrolā u.c. To var spēlēt gan solo, gan dažādos ansambļos, orķestros un bigbendos. Audzēkņiem no 3.klases ir iespēja spēlēt Ozolnieku Mūzikas skolas Džeza orķestrī.

Izglītības programmas Saksofona spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un saksofona spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt saksofona spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Saksofona spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Mācības Saksofona spēlē uzsāk 7 – 8 gadu vecumā paralēli vispārizglītojošās skolas 1. – 2. klasei. Mācību ilgums 8 gadi. 

Ozolnieku Mūzikas skola