Akordeona spēle

Programmas kods: 20V 212011
Licences izsniegšanas datums: 26.06.2019.

Akordeons ir iespējām bagāts, bet reizē arī kompakts un viegli līdzi paņemams instruments. Akordeonā spēj paslēpties dažādi orķestra instrumentu tembri – vijole,  klarnete, oboja, fagots, tāpat sadzirdamas arī krāšņās ērģeles. Šie dažādie skanējumi ļauj spēlēt plašu repertuāru, sākot ar tautasdziesmām, beidzot ar orķestra mūziku.

Izglītības programmas Akordeona spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un akordeona spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt akordeona spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Akordeona spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3. klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Mācības Klavierspēlē uzsāk paralēli vispārizglītojošās skolas 1. – 2. Klasei.

Mācību Ilgums – 8 Gadi. 

Ozolnieku Mūzikas skola