Klavierspēle

Programmas Kods: 20V 212011

Licences Numurs: P_1348

Licences Izsniegšanas Datums: 26.06.2019.

Klavieres ir viens no pazīstamākajiem un populārākajiem mūzikas instrumentiem pasaulē. Spēlējot klavieres, vari būt gan solists, gan spēlēt pavadījumu citam mūzikas instrumentam, dziedātājam, korim, un arī radīt jaunus muzikālus sacerējumus – komponēt. Var piepildīt sapni kļūt par pianistu, kurš atskaņo ne tikai klasisko mūziku, bet arī spēlēt popgrupā vai vienkārši gūt patīkamas emocijas, spēlējot savu mīļāko melodiju, skaņdarbu vai dziesmu.

Izglītības programmas Klavierspēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās – muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un klavierspēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt klavierspēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Klavierspēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā,  solfedžo –  2 reizes nedēļā. No 3. klases 1 reizi nedēļā notiek mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Mācības Klavierspēlē uzsāk paralēli vispārizglītojošās skolas 1. – 2. Klasei.

Mācību Ilgums – 8 Gadi. 

Ozolnieku Mūzikas skola