Flautas spēle

Programmas kods: 20V 21 2031
Licences numurs: P_1344
Licences izsniegšanas datums: 26.06.2019.

Flautas ģimene sevī ietver daudzus instrumentus- pāna flauta, īru stabulīte (penny whistle),blokflauta, koka šķērsflauta, mūsdienu (Bēma vai franču sistēmas) variants, kuri plaši tiek spēlēti, apgūstot skolās, kā arī pikolo, alta, basa un, visbeidzot, kontrabasa flauta. Flautu vislabāk apgūt, kad bērnam nomainījušies priekšējie piena zobi uz kaula zobiem. Tad var spēlēt līdz vecumdienām, jo princips ir vienkāršs- ķermenis darbojas kā dziedāšanā (vislabāk to reprezentē operdziedāšana), plus lūpas darbojas, vadot gaisu uz augšu, uz leju, uz priekšu, kā pūšot pieneņpūkas. 

Izglītības programmas Flautas spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un flautas spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt flautas spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Flautas spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3. klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Mācības Flautas spēlē uzsāk 7-8 gadu vecumā paralēli vispārizglītojošās skolas 1.- 2. klasei. Mācību ilgums 8 gadi.

Ozolnieku Mūzikas skola