Audzēkņu un skolotāju dalība radošajos pasākumos 2022./2023. mācību gadā

Ozolnieku MS organizētie pasākumi

Nr.p.k. Pasākuma tēma, nosaukums Laiks Dalībnieki Vieta
1. Mācību gada atklāšanas koncerts 1. klasei 01.09.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
2. Laura Amantova džeza kvarteta koncerts: “KATRAM SAVA TAUTASDZIESMA” 02.09.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku TN
3. Skolotāju dienas pasākums 30.09.2022. Sk. L. Pārupe, absolventu klases audzēkņi Ozolnieku MS
4. Metodiskā diena 21.10.2022. Visi skolotāji Engures MMS
5. Masku diena 31.10.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
6. Spēle  – Es mīlu Tevi, Latvija 11.11.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
7. Valsts svētku koncerts 14.11.2022. Stīgu orķestris, džeza orķestris, ansambļi, koris Ozolnieku MS
8. Filma – kā radās Latvijas valsts himna 17.11.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
9. Silto džemperu diena 01.12.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
10. Mūzikas ābecītes Ziemassvētki 15.12.2022. Mūzikas ābecītes audzēkņi, sk. G.Jegorova Ozolnieku MS
11. Ziemassvētku koncerts 19.12.2022. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku TN
12. H.Gūtšmites un A.Puķītes audzēkņu klases vakars 20.12.2022. H.Gūtšmites un A.Puķītes audzēkņi un vecāki Ozolnieku MS
13. K.Bulas audzēkņu klases vakars 20.12.2022. K.Bulas audzēkņi un vecāki Ozolnieku MS
14. E.Jurānes, I.Mangales, A.Upenieces, A.Lānso audzēkņu klases vakars 21.12.2022. E.Jurānes, I.Mangales, A.Upenieces, A.Lānso audzēkņi un vecāki Ozolnieku MS
15. Helgas Gūtšmites solo koncerts 13.01.2023. H.Gūtšmite Ozolnieku MS
16. 1991.gada barikāžu atceres Piemiņas akmens atklāšana Ozolniekos 20.01.2023. V.Dumpis, R.Brūniņš, E.Tamisārs, O.Rītelis, K.Kviesītis, Ā.Vītiņš, M.Alksnis Ozolnieku TN
17. Tematiskā nedēļa 23.01.-27.01.2023. E.Jurāne Ozolnieku MS
18. Mīlestības un labo vārdu koks 14.02.2023. E.Jurāne, D.Mūrniece Ozolnieku MS
19. TRIO METAMORFOZE koncerts 20.02.2023. Skolotāji, audzēkņi un vecāki Ozolnieku TN
20. Antras Vīksnes meistarklase pianistiem 24.02.2023. Klavierspēles skolotāji un audzēkņi, E.Brūniņa Ozolnieku MS
21. Solfedžo viktorīna 1.-3. klasēm 27.02.2023. 1.-3. klašu audzēkņi, M.Caune, D.Mūrniece Ozolnieku MS
22. Solfedžo viktorīna 4.-5. klasēm 03.03.2023. 4.-5. klašu audzēkņi, M.Caune, D.Mūrniece Ozolnieku MS
23. Koncerts ,,Muzicē puiši” 08.03.2023. Saksofona, trompetes un sitaminstrumentu spēles audzēkņi, koncertu vada M.Jēkabsons un K.Kviesītis, D.Mūrniece Ozolnieku MS
24. Pūtēju nodaļas atklātais koncerts 08.03.2023. K. Bula, A. Vītoliņa, V. Dumpis, A. Kekļa Ozolnieku MS
25. Stīgu nodaļas atklātais koncerts 08.03.2023. M. Kania, G. Jegorova, A. Lāmso Ozolnieku MS
26. Klavieru un akordeona nodaļas atklātais koncerts 09.03.2023. E. Brūniņa, E. Jurāne, H. Gūtšmite, I. Mangale, A. Upeniece, A. Puķīte Ozolnieku MS
27. Sitaminstrumentu nodaļas atklātais koncerts 10.03.2023. M. Alksnis, R. Zariņš Ozolnieku MS
28. Daces Bičkovskas meistarklase flautistiem 14.03.2023. K.Bula un audzēkņi Ozolnieku MS
29. Koletīva mācības Nils Īle studijā 14.03.2023. Skolotāji un darbinieki Nils Īle studija
30. Atvērto durvju nedēļa Ozolnieku vsk. 1.klašu audzēkņiem 20.03.-24.03.2023. Skolotāji, E.Jurāne, E.Brūniņa Ozolnieku MS
31. Konkurss Vispārējās klavierēs 21.03.2023. I.Mangale un vispārējo klavieru skolotāji Ozolnieku MS
32. “Joku dienas” koncerts 03.04.2023. 1.klašu skolēni, pedagogi
33. “Ačgārnā diena” 28.04.2023. E.Jurāne Ozolnieku MS
34. LR Neatkarības atjaunošanas gadadienas svētki pie Ozolnieku Tautas nama. 04.05.2023. Džeza orķestris, sk. A.Kekļa, E.Brūniņa Ozolnieku Tautas nams
35. Izraēlas un Polijas mūzikas skolu direktoru un orķestru diriģentu viesošanās OMS 07.05.2023. Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa Ozolnieku MS
36. OMS koru  koncerts “Dziedātprieks” 08.05.2023. OMS skolēnu koru dalībnieki, R.Bergmane Ozolnieku MS
37. Stīgu nodaļas koncerts 15.05.2023. Stīgu nodaļas audzēkņi, M.Kania, G.Jegorova, E. Ašķeļaņeca Ozolnieku MS
38. Flautas klases koncerts “Koncertam būs būt!” 17.05.2023. Flautas klases audzēkņi, K.Bula, H.Gūtšmite Ozolnieku MS
39. Vispārējo klavieru audzēkņu koncerts 16.05.2023. Vispārējo klavieru audzēkņu koncerts. A.Upeniece, I.Mangale, E.Jurāne Ozolnieku MS
40. Mācību gada noslēguma koncerts 29.05.2023. Visi OMS skolēni, pedagogi, D.Mūrniece, koncertu vada Anna Hofrāte, Herta Ozola Ozolnieku MS
41. Izlaiduma klašu absolventu koncerts 03.06.2023. Izlaiduma klašu absolventi, instrumentspēles pedagogi, E.Brūniņa, D.Mūrniece, E.Jurāne Ozolnieku MS

Citu organizāciju organizēti pasākumi

Nr. Pasākuma tēma, nosaukums Datums Dalībnieki Vieta
1. SIMFONISKAIS HITS AR GORAN GORA. VASKS UN PERTS 22.09.2022. Sk L. Pārupe, sk. I. Mangale, Sk. A. Upeniece un 12 skolas audzēkņi Rīga, Lielā Ģilde
2. Koncerts Olaines Kultūras centrā 08.10.2022. Džeza orķestris, sk. A.Kekļa, Olaines KC
3. Draudzības koncerts – Dobeles MS stīgu orķestris, Ozolnieku MS džeza orķestris 02.12.2022. Džeza orķestris, sk. A.Kekļa, Koncertzāle ZINTA, Dobele
4. Ziemassvētku koncerts senioreim 12.12.2022. Stīgu kamerorķestris. Sk. M.Kania Ozolnieku Tautas nams
5. Ozolnieku MS un Iecavas MMS audzēkņu sadraudzības koncerts 16.01.2023. Džeza orķstris, Vokāli instrumentālais ansamblis, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa Iecavas MMS
6. Ozolnieku MS un Salgales MMS audzēkņu sadraudzības koncerts ,,Talants Latvijai” 22.02.2023 Konkursa ,,Talants Latvijai” dalībnieki Salgales MMS
7. SIMFONISKAIS HITS AR GORAN GORA. Brāmss Ungāru dejas 23.03.2023. Sk D.Mūrniece, un  skolas audzēkņi Rīga, Lielā Ģilde
8.  Opera ,,Turandota” 01.04.2023. A.Pizika un audzēkņi Latvijas Nacionālā opera
9. “Masti” trases atklāšana 9.04.2023 Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa Ozolnieki
10. “Pavasara koncerts” 22.04.2023. Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa Rīgas Sv.Pētera baznīca.
11. Ozolnieku MS un Engures MMS audzēkņu sadraudzības koncerts 28.04.2023. Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa, D.Mūrniece Engures MMS
12. Jelgavas novada pašvaldības darbinieku godināšanas pasākums 03.05.2023. Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa JN dome
13. Valgundes pagasta svētki 27.05.2023. Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa Valgundes pagasts
14. “Pļavas svētki” Ozolniekos 22.07.2023 Džeza orķstris, A.Kekļa, M.Alksnis, E.Brūniņa Ozolnieku pagasts

Audzēkņu un skolotāju dalība radošajos pasākumos 2021./2022. mācību gadā

Ozolnieku MS organizētie pasākumi

Nr.p.k. Pasākuma tēma, nosaukums Laiks Dalībnieki Vieta
1. Mācību gada atklāšanas koncerts 01. 09. 2021. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
2. Skolotāju koncerts “Par prieku sev” Ozolnieku Mūzikas skolas 15. jubilejai 11. 10. 2021. Visi skolotāji Ozolnieku TN
3. Muzikāls video sveiciens Latvijas 103. Proklamēšanas gadadienā 18. 11. 2021. Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris; Sk. A. Kekļa, E. Brūniņa Ozolnieku TN
4. Maijas Andersones vijoles spēles audzēkņu klases vakars 20. 12. 2021. Sk. M. Andersone un audzēkņi Ozolnieku MS
5. Helgas Gūtšmites un Antas Puķītes klavierspēles un akordeona spēles audzēkņu klases vakars 20. 12. 2021. Sk. H. Gūtšmite, A. Puķīte un audzēkņi Ozolnieku MS
6. Kerolainas Bulas flautas spēles audzēkņu klases vakars 20. 12. 2021. Sk. K. Bula un audzēkņi Ozolnieku MS
7. Antras Upenieces un Initas Mangales klavierspēles audzēkņu klases vakars 21. 12. 2021. Sk. A. Upeniece, I. Mangale un audzēkņi Ozolnieku MS
8. Muzikāls video sveiciens Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 22. 12. 2021. Skolotāji un audzēkņi Ozolnieku TN
9. Gunas Jegorovas vijoles spēles audzēkņu klases vakars 23. 12. 2021. Sk. G. Jegorova un audzēkņi Ozolnieku MS
10. Akordeonistu ansambļa video sveiciens Ozolnieku Mūzikas skolas 15. jubilejai 14. 02. 2022. Skolas akordeonisti un sk. A. Puķīte Ozolnieku MS
11. Džeza orķestra video sveiciens Ozolnieku Mūzikas skolas 15. jubilejai 02. 03. 2022. Džeza orķestris, sk. A. Kekļa Ozolnieki MS
12. Maijas Andersones vijoles spēles audzēkņu koncerts “Filmas un multfilmas” 10. 03. 2022. Sk. M. Andersones audzēkņi Ozolnieku MS
13. Stīgu orķestra video sveiciens Ozolnieku Mūzikas skolas 15. jubilejai 14. 03. 2022. Vijolnieki, čellisti, sk. Maija Andersone Ozolnieku MS
14. Atvērto durvju dienas 17. 03. 2022. E. Brūniņa, E. Jurāne Ozolnieku MS
15. Klavierspēles audzēkņu koncerts 24. 03. 2022. Klavierspēles audzēkņi 1. -8. klase Ozolnieku MS
16. 1. klases audzēkņu koncerts “Nopietni pa jokam” 01. 04. 2022. 1. klases audzēkņi un skolotāji Ozolnieku MS
17. Ozolnieku vidusskolas 1. -2. klašu audzēkņu ekskursijas – iepazīšanās ar Ozolnieku Mūzikas skolu 19. 04. – 29. 04. 2022. Visi skolotāji Ozolnieku MS
18. Vokālās grupas TAKA koncerts 28. 04. 2022. Sk. R. Bergmane Ozolnieku TN
19. Vijoles un čella audzēkņu koncerts 05. 05. 2022. Sk. M. Andersones, A. Lānso, G. Jegorovas klašu audzēkņi Ozolnieku MS
20. Flautas klases koncerts 12. 05. 2022. Flautas spēles audzēkņi Ozolnieku MS
21. Sk. Helgas Gūtšmites solokoncerts 13. 05. 2022. Sk. Helga Gūtšmite Ozolnieku MS
22. Instagram spēle “Cik labi Tu pazīsti OMS”? 01. 03. – 30. 05. 2022. Visi skolas audzēkņi, Sk. L. Pārupe Ozolnieku MS
23. Mācību gada noslēguma pasākums 30. 05. 2022. Visi skolas skolotāji un audzēkņi Ozolnieku MS
24. Gunas Jegorovas vijoles spēles audzēkņu “Radošā pēcpusdiena”nr.2 02. 06. 2022. Sk. G. Jegorovas klases audzēkņi Ozolnieku MS
25. Izlaidums 04. 06. 2022. 2022. gada absolventi un skolotāji Ozolnieku MS
26. “Ozolnieku Mūzikas skolai 15” jubilejas koncerts 08. 06. 2022. Visi skolas skolotāji, absolventi un audzēkņi Ozolnieku MS
27. Vasaras radošā prakse “MŪSU ZEME” 15.08. – 19. 08. 2022. Visi skolotāji, skolas audzēkņi – nometnes dalībnieki Ozolnieku MS

Citu organizāciju organizēti pasākumi

Nr.p.k. Pasākuma tēma, nosaukums Laiks Dalībnieki Vieta
1. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšana Latvijas Televīzijas tiešraidē 10. 10. 2022. Ozolnieku Mūzikas skolas dzēza orķestris, sk. A. Kekļa, E. Brūniņa Jelgava
2.  Pedagoģes Silvijas Audres meistarklase Jelgavas Mūzikas vidusskolā 14. 04. 2022. Alise Vācere, sk. Antra Upeniece Jelgavas Mūzikas vidusskola
3.  Koncerts Otrajās Lieldienās 18. 04. 2022. 12 Mūzikas skolas audzēkņi un sk. A. Upeniece, sk. E. K. Ekuze, sk. E. Brūniņa Lielvircavas baznīca
4. Valsts svētku koncerts 04. 04. 2022. Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, sk. A. Kekļa Ozolnieki
5. Jelgavas novada olimpiāžu un profesionālo konkursu laureātu, viņu vecāku un pedagogu godināšanas pasākums 26. 05. 2022. Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, sk. A. Kekļa Zaļenieki
6. Melo-M Mega orķestris Mežaparka lielajā estrādē 16. 07. 2022. S. Boitmane, K. Vītiņa, K. Jantone, Sk. A. Lānso Rīga, Mežaparka Lielā estrāde
7. International Musical Friendship 06. 08. – 13. 08. 2022. M. Sirvide, S. Boitmane, R. Brūniņš, R. Krastiņš, absolventi P. Ezermane, A. Rozentālberga, Sk. M. Andersone Polija, Krizižova

 

Konkursi

Nr.pk. Konkurss, olimpiāde utt. Sasniegumi/Dalība Datums Organizētājs
1. Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitamnistrumentu izpildītāju konkurss “RITM DELL’ARIA”  II vieta – Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vadītājs Alberts Kekļa 26.11.-30.11.2021 Kazaņa, Krievija
2. III Starptautiskais virtuālais bērnu un jauno solistu un duetu pūšaminstrumentu spēles džeza un estrādes mūzikas konkurss “GROK – IMPROVIZUOK 2021” GRAND PRIX – Markuss Jēkabsons, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis 22.12.2021. Pluņģe, Lietuva
3. II Starptautiskais vokāli – instrumentālās mūzikas konkurss ,,BRITISH LION” I vieta – Renārs Brūniņš, 6. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis 01.2022. Kazahstāna
4. Kokneses akordeonistu konkurss L. Solovjakova, 3. akordeona klase, skolotāja Anta Puķīte 24. 02. – 26. 02. 2022. Kokneses MS
5.   Starptautiskais Festivāls – Konkurss “Estrellas Brilliantes”Spānija II vieta – Ričards Krastiņš, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite 28.02.2022. Spānija
6. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju  konkurss ‘”Wind Stars 2022″ II vieta – Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vadītājs Alberts Kekļa

II vieta – Markuss Jēkabsons, 5. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

III vieta – Emīlija Grieta Bumbiere, 3. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite

III vieta – Anna Hofrāte, 4. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite

11.03.-18.03.2022. Mārupes MMS
7.  Radošo darbu konkurss Misija “Krupis” Izglāb princi!

 

S. Boitmane, G. Sirvide, B. Strika, S. Osadčuka, skolotāja Līva Pārupe 15.03.2022. Dabas aizsardzības pārvalde
8. Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss Atzinības raksts – Alise Vācere, 6. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

Atzinības raksts – Katrīna Vītiņa, 5. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

12.03.-23.03.2022. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. MS
9. XII Starptautiskais bērnu un jauno solistu un ansambļu pūšaminstrumentu spēles festivāls – konkurss “PAVASARIO TRIMITAI 2022” I vieta – Renārs Brūniņš, 6. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

II vieta – Ričards Krastiņš, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite

III vieta – Līva Baiba, 4. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite

30.03.2022. Lietuva, Pluņģe
10. VI Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi 2022”, 01.04.2022, Rojas MMS II vieta – Ansamblis “Māsas Bumbieres”, skolotāja Dina Tauriņa 01.03. -15.03.2022. Rojas MMS
11. Konkurss – koncertcikls “Talants Latvijai” I kārta 10 audzēkņi no kuriem uz II kārtu izvirzīti A. Vācere, S. Stankus, R. Brūniņš, skolotāji Antra Upeniece, Mareks Alksnis, Vilnis Dumpis 03.04.2022. Rīgas Latviešu biedrība
12. Starptautiskais festivāls – konkurss “Musicalada Piano Fest” I vieta  – Katrīna Vītiņa, 4. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

I vieta  – Emīlija Strautniece, 3. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

I vieta  – Alise Vācere, 6. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

03.04.2022. Spānija
13. Konkurss – koncertcikls “Talants Latvijai” I I kārta A. Vācere, R. Brūniņš, skolotāji Antra Upeniece, Vilnis Dumpis 15.04.2022. Rīgas Latviešu biedrība
14. V Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā “FLAUTU BALSIS” Atzinības raksts – Patrīcija Klēbaha, 2. flautas klase, skolotāja Kerolaina Bula, koncertmeistare Helga Gūtšmite 28.04.2022. Ulbrokas MMS
15 . Starptautiskais festivāls – konkurss “Ola de Talentos” I vieta – Sofija Stankus, 6. sitaminstrumentu klase, skolotājs Mareks Alksnis, koncertmeistare Elīza Krista Ekuze

II vieta – Renārs Brūniņš, 6. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

27.04.2022. Spānija
16. XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene 2022” III vieta – Līva Solovjakova, 3. akordeona klase, skolotāja Anta Puķīte 08.04.- 11.04.2022. Naujenes MS
17. XI Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “OZOLNIEKI 2022” I vieta – Renārs Brūniņš, 6. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

III vieta – Līva Baiba, 4. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite

III vieta – Ričards Krastiņš, 7. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite

13.05.2022. Ozolnieku MS
18.  Jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos 2022″ Atzinības raksts – Deina Jackeviča, 6. vijoles klase, skolotāja Līva Pārupe 25.05.2022. Ādažu MMS
19. Giovani in Cresendo R. Brūniņš, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece 03.06.2022. Itālija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzēkņu un skolotāju dalība radošajos pasākumos 2020./2021. mācību gadā

Ozolnieku MS organizētie pasākumi

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 01.09.2020. Ozolnieku MS Mācību gada atklāšanas koncerts Skolotāji un audzēkņi
2. 30.11.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Pirmajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” S. Boitmane, sk. A. Lānso; E.Strautniece, sk. I. Mangale; A. Dunkule, sk. M. Andersone; R. Grīslis, sk. A. Levica; kcm. A. Upeniece un H. Gūtšmite
3. 07.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Otrajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; S. Stankus, sk. A. Missa; Madara, Gundega, Margrieta Sirvides, sk. E. Brūniņa; A. Vācere, sk. A. Upeniece; kcm. E. Jurāne.
4. 14.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Trešajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” L. Solovjakova, sk, A. Puķīte; A. Hofrāte, sk. L. Ilsuma; E. Tamisārs, sk. V. Dumpis; M. D. Jēkabsone, sk. R. Barkāne
5. 21.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Ceturtajā adventē un Ziemassvētkos Skolotāji un audzēkņi
6. 08.03.2021. Ozolnieku MS(attālināti) Puišu muzikāls video  sveiciens 8. martā Ozolnieku MS skolotāji un puiši; sk.M. Caune
7. 01.04.2021. Ozolnieku MS (attālināti) Pirmklasnieku Joku dienas video koncerts Pirmās klases audzēkņi, skolotāji
8. 07.05.2021. Ozolnieku MS (attālināti) X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem  
9. 04.06.2021. Ozolnieku TN (klātienē, ievērojot valstī noteikto kārtību) 2020./2021. mācību gada izlaidums Skolas absolventi un pedagogi
10. 23.-27.08.2021. Ozolnieku MS Vasaras radošā prakse “Satikšanās” Skolotāji un audzēkņi
11. 26.08.2021. Pie Ozolnieku MS Koncerts “Satikšanās” Skolotāji un audzēkņi

Citu organizāciju organizēti pasākumi

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 10.10.2020. Ozolnieku TN Kultūras sezonas atklāšana: “Vai no cirvja kāta var izvārīt zupu?” OMS orķestris; sk. A. Kekļa, E. Brūniņa, M. Caune
2. 15.07.2021 pie Ozolnieku TN XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Saulesvija Jelgavas novadā  OMS orķestris; sk. A. Kekļa, E. Brūniņa

Konkursi

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 09.11.2020. Ķekavas MS Konkurss “Amber Percussion” S. Stankus; sk. A. Missa
2. 22.11.2020. Mykolo Oginskio Pluņģes MS Starptautisks bērnu un jauniešu džeza mūzikas konkurss “PLAY – IMPROVISE” P. Ezermane (13.-15.gadu kat.) – III vieta; sk. A. Kekļa, kcm. H. Gūtšmite
3. 31.03.2021. Plunges  Mykolo Oginskio MS (attālināti) XI Starptautiskais pūtēju festivāls – konkurss “ Pavasario trimitai 2021” R. Brūniņš – I vieta (C1 kategorija), sk. V. Dumpis; P. Ezermane – II vieta (E1 kategorija), sk. A. Kekļa.
4. 20.04.2021. Rīgas Latviešu biedrības nams (attālināti) Latvijas bērnu fonda konkurss – koncertcikls ”Talants Latvijai” I kārta L. Solovjakova, sk. A. Puķīte; K. Vītiņa, sk. N. Stirāne; M. Sirvide, sk. M. Andersone; A. Vācere, sk. A. Upeniece; R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; K. Vītiņa, sk. A. Lānso; P. Ezermane, sk. A. Kekļa; M. Harbachova, sk. A. Upeniece; M. D. Jēkabsone, sk. R. Barkāne;

kcm. A. Upeniece, H. Gūtšmite.

A. Vācere, R. Brūniņš – izvirzīti uz II kārtu.

5. 20.05.2021. Rīgas Latviešu biedrības nams (attālināti) Latvijas bērnu fonda konkurss – koncertcikls ”Talants Latvijai” II kārta A.Vācere – , sk. A. Upeniece; R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; kcm. A. Upeniece. 
6. 24.05.2021. Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”(attālināti) XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2021” A.Vācere, sk. A. Upeniece;

R. Brūniņš, sk. V. Dumpis, kcm. A. Upeniece.

7. 24.05.2021. RLBN

(attālināti)

Konkurss – koncertcikls “Talants Latvijai” fināls A.Vācere – II vieta, sk. A. Upeniece; R. Brūniņš – III vieta, sk. V. Dumpis., kcm A. Upeniece.
8. 27.05.2021. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola (attālināti) IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem E. G. Bumbiere, sk. K. Bula; kcm. H. Gūtšmite
9. 02.-03.06.2021. Lietuva (attālināti) I Starptautiskais Lietuvas – Latvijas klavierspēles festivāls – konkurss “Musical Bridges” A.Vācere – II vieta, sk. A. Upeniece.
10. 07.06.2021. Bolderājas MMS

(attālināti)

Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss “Stīgo, radi Bolderājā!” M. Sirvide – III vieta, sk. M. Andersone, kcm. H. Gūtšmite

 

11. 28.-29.05.2021. Kazahstāna (attālināti) Straptautiskais instrumentu spēles konkurss “‘El Gran Astor” P. Ezermane – GRAN PRIX,  sk. A. Kekļa; A. Vācere – GRAN PRIX , sk. A. Upeniece; R. Brūniņš – I vieta, sk. V. Dumpis.

Dalība pasākumos citos mācību gados

2020./2021. mācību gads

2019./2020. mācību gads

2018./2019. mācību gads