Dalība pasākumos

Audzēkņu un skolotāju dalība radošajos pasākumos 2020./2021. mācību gadā

Ozolnieku MS organizētie pasākumi

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 01.09.2020. Ozolnieku MS Mācību gada atklāšanas koncerts Skolotāji un audzēkņi
2. 30.11.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Pirmajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” S. Boitmane, sk. A. Lānso; E.Strautniece, sk. I. Mangale; A. Dunkule, sk. M. Andersone; R. Grīslis, sk. A. Levica; kcm. A. Upeniece un H. Gūtšmite
3. 07.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Otrajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; S. Stankus, sk. A. Missa; Madara, Gundega, Margrieta Sirvides, sk. E. Brūniņa; A. Vācere, sk. A. Upeniece; kcm. E. Jurāne.
4. 14.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Trešajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” L. Solovjakova, sk, A. Puķīte; A. Hofrāte, sk. L. Ilsuma; E. Tamisārs, sk. V. Dumpis; M. D. Jēkabsone, sk. R. Barkāne
5. 21.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Ceturtajā adventē un Ziemassvētkos Skolotāji un audzēkņi
6. 08.03.2021. Ozolnieku MS(attālināti) Puišu muzikāls video  sveiciens 8. martā Ozolnieku MS skolotāji un puiši; sk.M. Caune
7. 01.04.2021. Ozolnieku MS (attālināti) Pirmklasnieku Joku dienas video koncerts Pirmās klases audzēkņi, skolotāji
8. 07.05.2021. Ozolnieku MS (attālināti) X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem  
9. 04.06.2021. Ozolnieku TN (klātienē, ievērojot valstī noteikto kārtību) 2020./2021. mācību gada izlaidums Skolas absolventi un pedagogi
10. 23.-27.08.2021. Ozolnieku MS Vasaras radošā prakse “Satikšanās” Skolotāji un audzēkņi
11. 26.08.2021. Pie Ozolnieku MS Koncerts “Satikšanās” Skolotāji un audzēkņi

Citu organizāciju organizēti pasākumi

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 10.10.2020. Ozolnieku TN Kultūras sezonas atklāšana: “Vai no cirvja kāta var izvārīt zupu?” OMS orķestris; sk. A. Kekļa, E. Brūniņa, M. Caune
2. 15.07.2021 pie Ozolnieku TN XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Saulesvija Jelgavas novadā  OMS orķestris; sk. A. Kekļa, E. Brūniņa

Reģionālie un valsts konkursi

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 09.11.2020. Ķekavas MS Konkurss “Amber Percussion” S. Stankus; sk. A. Missa
2. 22.11.2020. Mykolo Oginskio Pluņģes MS Starptautisks bērnu un jauniešu džeza mūzikas konkurss “PLAY – IMPROVISE” P. Ezermane (13.-15.gadu kat.) – III vieta; sk. A. Kekļa, kcm. H. Gūtšmite
3. 31.03.2021. Plunges  Mykolo Oginskio MS (attālināti) XI Starptautiskais pūtēju festivāls – konkurss “ Pavasario trimitai 2021” R. Brūniņš – I vieta (C1 kategorija), sk. V. Dumpis; P. Ezermane – II vieta (E1 kategorija), sk. A. Kekļa.
4. 20.04.2021. Rīgas Latviešu biedrības nams (attālināti) Latvijas bērnu fonda konkurss – koncertcikls ”Talants Latvijai” I kārta L. Solovjakova, sk. A. Puķīte; K. Vītiņa, sk. N. Stirāne; M. Sirvide, sk. M. Andersone; A. Vācere, sk. A. Upeniece; R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; K. Vītiņa, sk. A. Lānso; P. Ezermane, sk. A. Kekļa; M. Harbachova, sk. A. Upeniece; M. D. Jēkabsone, sk. R. Barkāne;

kcm. A. Upeniece, H. Gūtšmite.

A. Vācere, R. Brūniņš – izvirzīti uz II kārtu.

5. 20.05.2021. Rīgas Latviešu biedrības nams (attālināti) Latvijas bērnu fonda konkurss – koncertcikls ”Talants Latvijai” II kārta A.Vācere – , sk. A. Upeniece; R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; kcm. A. Upeniece. 
6. 24.05.2021. Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”(attālināti) XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2021” A.Vācere, sk. A. Upeniece;

R. Brūniņš, sk. V. Dumpis, kcm. A. Upeniece.

7. 24.05.2021. RLBN

(attālināti)

Konkurss – koncertcikls “Talants Latvijai” fināls A.Vācere – II vieta, sk. A. Upeniece; R. Brūniņš – III vieta, sk. V. Dumpis., kcm A. Upeniece.
8. 27.05.2021. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola (attālināti) IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem E. G. Bumbiere, sk. K. Bula; kcm. H. Gūtšmite
9. 02.-03.06.2021. Lietuva (attālināti) I Starptautiskais Lietuvas – Latvijas klavierspēles festivāls – konkurss “Musical Bridges” A.Vācere – II vieta, sk. A. Upeniece.
10. 07.06.2021. Bolderājas MMS

(attālināti)

Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss “Stīgo, radi Bolderājā!” M. Sirvide – III vieta, sk. M. Andersone, kcm. H. Gūtšmite

 

11. 28.-29.05.2021. Kazahstāna (attālināti) Straptautiskais instrumentu spēles konkurss “‘El Gran Astor” P. Ezermane – GRAN PRIX,  sk. A. Kekļa; A. Vācere – GRAN PRIX , sk. A. Upeniece; R. Brūniņš – I vieta, sk. V. Dumpis.

Dalība pasākumos citos mācību gados

2020./2021. mācību gads

2019./2020. mācību gads

2018./2019. mācību gads