20V 212041

Licences nr.: P_1340

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Sitaminstrumentu spēlē uzsāk 8 – 10 gadu vecumā  paralēli vispārizglītojošās skolas 2.- 3. klasei. Mācību ilgums – 6 gadi.

Sitaminstrumenti

iespējams bijuši pirmie cilvēku radītie skaņrīki. Cilvēka balss visticamāk bija pirmais mūzikas
instruments, bet sitaminstrumenti šā vārda plašā nozīmē bija rokas, kājas, cilvēka ķermenis, koku zari, akmeņi un dzīvnieku kauli. Sitaminstrumenti visbiežāk tiek iedalīti divās grupās: sitaminstrumenti ar noteiktu skaņu augstumu un sitaminstrumenti ar nenoteiktu skaņu augstumu. Sitaminstrumenti spēj atskaņot ne tikai ritmu, bet arī melodiju un harmoniju. Skolā pieejams dažāds sitaminstrumentu klāsts, tāpēc audzēkņiem ir iespēja muzicēt fonogrammas pavadījumā, spēlēt ksilofonu un marimbu solo, kā arī muzicēt  sitaminstrumentu ansamblī un kameransamblī.

Izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un sitaminstrumentu spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt sitaminstrumentu spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

 Sitaminstrumentu spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Kontaktpersonas

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

"Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā."

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Reinis Zariņš