Ozolnieku Mūzikas skolas 2023./2024. mācību gada noslēguma koncerts izskanējis! 🎶
Paldies visiem audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem un visiem pārējiem par tik krāšņu, muzikālu, zinībām pilnu un panākumiem bagātu mācību gadu! Paldies Jums un paldies Mums! 👏👏👏💚
Koncertā atskatījāmies uz visu, kas paveikts šī mācību gada laikā, godinājām visus mūsu konkursu laureātus, audzēkņus ar augstiem un teicamiem mācību sasniegumiem, gada skolotāju un īpašās nominācijas par nopelniem un aktivitāti skolas dzīvē šī mācību gada laikā!