22. februārī Ozolnieku Mūzikas skola viesojās Salgales Mūzikas un mākslas skolā kopīgā sadraudzības koncertā!

Paldies Salgales Mūzikas un mākslas skola par sirsnīgo uzņemšanu!