Apsveicam!!! 👏👏👏
Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņus ar sasniegumiem Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu vijoles un čella jaunāko klašu audzēkņu konkursā Saldus Mūzikas skola. 🎻
III vieta – Grēta Veldre, 2. vijoles klase, skolotāja Maija Kania
Pateicība – Nātans Sproģis, 2. vijoles klase, skolotāja Guna Jegorova.
Mūsu skolas audzēkņi startēja B grupā, kuras dalībnieku skaits bija vislielākais konkursā un kā atzina žūrija, šiem bērniem bija visgrūtākais uzdevums, jo viņi mācījušies vijoles spēli no 1. klases attālināti Covid pandēmijas dēļ un klātienes, pilnvērtīgā mācību procesā bijuši tikai šo mācību gadu.
Paldies skolotājām un koncertmeistarei Evelīna Ašķeļaņecai par audzēkņu sagatavošanu konkursam! 💚