Ar skanīgu aprīļa pēdējo darba dienu Engures Mūzikas un mākslā izskanēja Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestra (vadītājs Alberts Kekļa) un Engures Pūšaminstrumentu ansambļa (vadītājs Uldis Folkbergs) draudzības koncerts.
Paldies visiem dalībniekiem, klausītājiem, paldies pedagogiem un direktorēm Edītei Brūniņai un Inai Inetai Gailānei un koncertmeistarei Arnitai Freinātei par kopīgi saorganizēto koncertu!
Esam vienojušies mūzikā un aizvadījuši varen skanīgu pēcpusdienu!