Mūsu Ozolnieku Mūzikas skolas flautas nodaļas meitenes ar skolotāju Kerolainu Bulu, šodien 27. aprīlī devušās pieredzes apmaiņas braucienā uz VI Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursu Flautas spēles audzēkņiem “FLAUTU BALSIS”.