Helga Gūtšmite, mēs ar tevi ļoti lepojamies! 🥰👏

Piektdien, 13. janvārī izskanēja krāšņs, emocijām bagāts un skanīgs mūsu Ozolnieku Mūzikas skolas klavierspēles skolotājas Helgas Gūtšmites solo koncerts.

Paldies arī Viktorijai Radomanei kā koncerta īpašajam viesim!