Lepojamies!!!

Ozolnieku Mūzikas skolas 7. vijoles klases audzēkne Justīne Sproģe starptautiskajā konkursā “Cambridge Music Competition” ieguvusi godalgoto I vietu!!! 🥇👏👏👏

Paldies koncertmeistarei Antrai Upeniecei un skolotājai Gunai Jegorovai par ieguldīto darbu audzēknes sagatavošanai konkursam.