Ozolnieku Mūzikas skolas 2023. gada izlaidums!
Šogad 2023. gada 3. jūnijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību ieguva 8 audzēkņi – Klavierspēles, vijoles spēles, čella spēles, trompetes spēles, flautas spēles, saksofona spēles izglītības programmās.
Apsveicam visus un novēlam saglabāt muzicēšanas prieku un izdošanos tālākajās gaitās!
Paldies visiem vecākiem un skolotājiem par atbalstu visos mācību gados! 🎶