Sagatavošanas grupā var:

– attīstīt bērna muzikālās dotības;

– iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē;

– iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un programmas;

– sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmās 2023./2024. m.g.