Šonedēļ Ozolnieku Mūzikas skolā notika vairāki klases vakari, kuros mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja uzstāsties saviem vecākiem, draugiem un radiem.

Paldies audzēkņiem un skolotājiem par skaistajiem klases vakariem!