Lepojamies un sveicam mūsu Ozolnieku Mūzikas skolas audzēknes un viņu skolotājas ar gūtajiem panākumiem!!!👏👏👏