Lepojamies un sveicam!!!

Dobeles Mūzikas skolas VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. – 8. klašu audzēkņu konkursā mūsu skolas 5. klavieru klases audzēkne Katrīna Vītiņa ieguvusi I vietu!!! 👏👏👏🥇

Paldies skolotājai Antrai Upeniecei!