Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla (Lietuva) rīkotajā konkursā piedalījās 22 ansambļi un 115 jaunie solisti,

kuru skaitā bija arī mūsu skolas audzēkņi.

Priecājamies kopā par:

I vieta D1 kategorijā Renāram Brūniņam, skolotājs Vilnis Dumpis 🎺

II vieta E1 kategorijā Ričardam Krastiņam, skolotājs Alberts Kekļa 🎷

III vieta D1 kategorijā Līvai Baibai, skolotājs Alberts Kekļa 🎷

Paldies arī koncertmeistarēm Antra Upeniece un Helga Gūtšmite