Priecājamies un sveicam Starptautiskā pūšaminstrumentu spēlēs jauno izpildītāju konkursa “WIND STARS 2022” laureātus!


Priecājamies un sveicam Starptautiskā pūšaminstrumentu spēlēs jauno izpildītāju konkursa “WIND STARS 2022” laureātus!🤩

✨Skolas Džeza orķestri ar iegūto II vietu Mūzikas skolas orķestru kategorijā un skolotāju Albertu Kekļu!
✨Markusu Jēkabsonu ar iegūtu II vietu trompešu 5. -7. klašu grupā un skolotāju Vilni Dumpi!
✨Annu Hofrāti un Emīliju Grietu Bumbieri ar iegūtām III vietām flautu 2.-4. klašu grupā un skolotāju Kerolainu Bulu!
Lai radoši panākumi arī turpmāk!