Sākam jauno audzēkņu uzņemšanu mācībām Ozolnieku Mūzikas skolā! 🎻🎹🪗🎺🎸🎷🥁

Nāc mācīties pie mums!

Uzņemšanas konsultācija 31. maijā 18:00.

Iestājpārbaudījumi 5. – 7. jūnijs, iepriekš piesakoties pa tālruni 20024900.

Sīkāka informācija – https://www.ozolniekumuzikasskola.lv/…/uznemsanas-kartiba/