Latvijas Nacionālais kultūras centrs katru gadu rīko Valsts konkursu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestādēm un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestādēm.

Katrā no instrumentiem šis konkurss tiek sagaidīts ik pēc 4 gadi, šoreiz Valsts konkurss norisinājās Stīgu instrumenta spēles audzēkņiem – Vijoles spēle un čella spēle.

Konkurss notiek III kārtās. 🎻

I kārta norisinājās tepat Ozolnieku Mūzikas skolā, pēc kuras 4 audzēkņi ar augstāko punktu skaitu tika izvirzīti II kārtai.

II kārta norisinājās Jelgavas Mūzikas vidusskolā, kur mūsu skolu godam pārstāvēja 8. čella klases audzēkne Sāra Boitmane, kura ieguva 3. vietu un tika izvirzīta III kārtai. Patiess prieks un emocijas par mūsu audzēkni! Liels paldies arī skolotājai Agnijai Lānso un koncertmeistarei Antrai Upeniecei par ieguldīto darbu audzēknes sagatavošanā. Turēsim īkšķus par III kārtu!🥰👏👏👏🤞🥉

Tāpat priecājamies arī par 7. vijoles klases audzēkni Justīni Sproģi par iegūto 3. vietu konkursa II kārtā un 2. klases audzēkni Grētu Veldri. Paldies skolotājām Maijai Kaniai un Gunai Jegorovai.👏