Ar dziesmām, dančiem un rotaļām esam ielīgojuši vasarā 🎶!
Pirmā Ģimeņu diena izdevusies apbrīnojami līksma – prieka, vasaras siltuma un smieklu pilna. Paldies visām ģimenēm – mammām un tētiem, kuru darbs ikdienā nav saistīts ar mūziku, par muzicēšanu kopā ar saviem bērniem, par entuziasmu un uzdrīkstēšanos. Ģimeņu ansambļi – Jums viss izdevās brīnišķīgi 🎶❤️
Paldies @Anastasija Purne par koncerta vadīšanu, ToMs Jurgenovskis par Kahoot sagatavošanu, Širvižu gimenei Maija Sirvide par dančiem🎶
Lai visam Ozolnieku Mūzikas skolas kolektīvam, audzēkņiem un vecākiem līksma vasara🌞