Ozolnieku Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, ko 2007.gada vasarā dibina Ozolnieku novada dome.
Mācības mūzikas skolā notiek atbilstoši licencētām un akreditētām profesionālās ievirzes izglītības programmām  9 mūzikas instrumentu spēlē :

Skolu beidzot audzēkņi saņem valsts atzītu dokumentu – Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā.