Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. Konkurss “Jaunais saksofonists”  30.10.2013. II vieta – Kārlis Vagals, 3.klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Natālija Stirāne.
2. XIX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 24.01.2014. 24.01.2014. JVLMA Diploms – Uga Tauriņš, 6.klase, skolotājs Guntis Supe, koncertmeistare Natālija Stirāne
3. Valsts Konkurss Vijoļspēles audzēkņiem II kārta  14.02.2014. Jelgavas MV II vieta 2.grupā – Tadas Jurginauskas, 4.klase, skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Zane Rubesa
4. Zemgales mūzikas skolu akordeona spēles konkurss  28.02.2014. I vieta 2.grupā – Raivo Tambergs, 5.klase, skolotāja Edīte Brūniņa

III vieta 3.grupā – Kristīne Krastiņa, 7.klase, skolotāja Edīte Brūniņa

5. II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurs vijoļspēlē  12.03.2014. I vieta B grupā – Tadas Jurginauskas, 4.klase, skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Zane Rubesa.
6. Mūzikas teorijas viktorīna 27.03.2014. I vieta – Ozolnieku Mūzikas skolas komandai: Nikole Hera Bunce, Ilva Krastiņa, Kristiāna Putniņa, Kristiāna Beāte Žīle, Uga Tauriņš, skolotājas Ramona Joma un Signe Lagzdiņa
7. Noras Novikas VII Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss 10.04.2014. II vieta kameransambļu F grupā – Kristīnei Krastiņai un Raivo Tambergam, skolotāja Edīte Brūniņa
8. IV Starptautiskais bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru festivāls-konkurss „Vēju ritmi”  11.04.2014 III vieta Ozolnieku jauniešu estrādes orķestrim. Vadītājs – Alberts Kekļa