Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. I Kamermūzikas festivāls 24.10.2014 Tukuma MS Jauktajam ansamblim (Ralfs Zabeļins, Kārlis Strautnieks, Nikolass Klaramunts – Antila) – Atzinība par atraktīvāko ansambli, skolotājas Agnese Biteriņa un Zane Rubesa
2. Valsts konkursa Sitaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārta  17.01.2015 Jelgavas MV I vieta – Reinis Zariņš (8.kl.) , skolotāja Agnese Biteriņa, koncertmeistare Zane Rubesa

III vieta – Nikolass Klaramunts-Antila (2.kl.), skolotāja Agnese Biteriņa, koncertmeistare Zane Rubesa

3. Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārta 10.01.2015 Jelgavas MV – III vieta – Renāte Liepniece (6.kl.), skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Zane Rubesa

Atzinība – Kārlis Vagals (4.kl.), skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Zane Rubesa

Atzinība – Kārlis Ozoliņš (6.kl.), skolotājs Guntis Supe, koncertmeistare Zane Rubesa

4. Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss „Deju burvība 13.03.2015 Bolderājas MMS Atzinība – Tadas Jurginauskis (5.kl.), skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Zane Rubesa
5. Mūzikas teorijas viktorīna  31.03.2015 Ozolnieku MS I vieta Ozolnieku MS komndai: Nikole Hera Bunce, Kristiāna Putniņa, Karīna Millere, Jānis Multiņš, Katrīna Strautniece, skolotājas Ramona Joma un Signe Lagzdiņa
6. Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 2. klašu audzēkņu festivāls „ Vecās jūrnieku lādes stāsts”  01.04.2015 Engures MMS Atzinība par temperamentīgāko priekšnesumu – Margarita Gorbačova (2.kl.), skolotāja Zane Rubesa
7. Starptautiskais ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas konkurss „Vēju ritmi” 22.04.2015 III vieta – Ozolnieku Mūzikas skolas estrādes orķestris, vadītājs Alberts Kekļa
8. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skate  22.04.2015 I pakāpes diploms – Ozolnieku Mūzikas sitaminstrumentu ansamblis (Nikolass Klaramunts-Antila, Kārlis Strautnieks, Rolāns Vozņesenskis, Ralfs Zabeļins), skolotāja Agnese Biteriņa

 

9. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skate  20.04.2015 I pakāpes diploms – Ozolnieku Mūzikas skolas estrādes orķestris, vadītājs Alberts Kekļa

 

10. Mazo vijolnieku konkurss „Sienāzis-2015″  25.04.2015 Vecumnieku MMS II pakāpes Diploms – Marta Daniela Jēkabsone (2. kl.), skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Dina Tauriņa

 

11. V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles konkurss  13.05.2015 Ozolnieku MS I vieta – Kārlis Vagals (4. kl.), skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Zane Rubesa

II vieta – Elizabete Ozola (3. kl.),, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Zane Rubesa