Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. 2. mazais Augusta Dombrovska konkurss  28.11.2015 Augusta Dombrovska Mūzikas skolā.

 

III vieta 6.klases vijoļspēles audzēknim Tadam Jurginauskim, skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Zane Rubesa
2. Vokāli instrumentālo ansambļu konkurss VENTSPILS GROOVE

 

04.03.2016 Ventspils kultūras centrs I vieta vokāli instrumentālajam ansamblim (Renāte Liepniece, Nikole Hera Bunce, Kristiāna Putniņa, Reinis Zariņš, Aleksis Zariņš, Uga Tauriņš, Raivo Tambergs), skolotājs Pāvels Kožurovs
3. Mūzikas teorijas viktorīna Līgatnē  31.03.2016 I vieta Ozolnieku MS komandai: Eliza Zeltiņa, Madara Elizabete Balode, Santa Borisova, Kristiāna Putniņa, Katrīna Strautniece, Evelīna Oglīte, skolotājas Marita Caune un Alise Rancāne
4. Latvijas mūzikas skolu konkursa TALANTS LATVIJAI fināls  01.05.2016 Rīgas Latviešu biedrība I vieta – Renāte Liepniece, saksofona spēles 7. klase, skolotājs Alberts Kekļa

III vieta – Kārlis Vagals, saksofona spēles 5. klase, skolotājs Alberts Kekļa

ATZINĪBA – Tads Jurginauskis, vijoļspēles 6. klase, skolotāja Rita Barkāne

5. VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles konkurss  11.05.2016 Ozolnieku MS II vieta – Kārlis Vagals, saksofona spēles 5. klase, skolotājs Alberts Kekļa

II vieta – Renāte Liepniece, saksofona spēles 7. klase, skolotājs Alberts Kekļa

6. Konkurss JELGAVAS JAUNIEŠU TALANTI 2016 21.05.2016 I vieta vokāli instrumentālajam ansamblim BEZ NOSAUKUMA (Renāte Liepniece, Nikole Hera Bunce, Kristiāna Putniņa, Reinis Zariņš, Aleksis Zariņš, Uga Tauriņš), skolotājs Pāvels Kožurovs