NOSLĒDZIES

XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem

OZOLNIEKI 2023

 

Gandarījums par paveikto darbu, pozitīvas emocijas gan pašiem, gan dalībniekiem un viesiem! Konkursā šogad piedalījās 73 dalībnieki no 32 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolām saksofona, trompetes, eifonija, klarnetes, kā arī trombona, fagota un mežraga spēlē un žūrija piešķīra:
I grupā – sešas III vietas, astoņas II vietas un četras I vietas
II grupā – piecas III vietas, sešas II vietas un trīs I vietas
III grupā – vienu III vietu, trīs II vietas, divas I vietas un Grand Prix!
Paldies konkursa žūrijai Artūras Urniežius, Lauris Amantovs, Indriķis Veitners, Katrīna Kivleniece – Cābule, Ieva Sloka, Guntis Supe, Maigonis Makars!
Vēlreiz sveicam visus laureātus un lielā Grand Prix ieguvēju Artu Anšmiti, skolotājs Uldis Folkbergs, Engures Mūzikas un mākslas skola 👏
Paldies Elvas Mūzikas skolas saksofonu trio un Tiit Veigel par izjusto un muzikālo sniegumu noslēguma koncertā!
Bez pārsteigumiem neiztikt – šogad pirmo reizi konkursa vēsturē apbalvojām arī konkursa labāko koncertmeistari – Maiju Lūkinu, Limbažu Mūzikas un mākslas skola!
Konkursā startēja arī 7 Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi, priecājamies par viņu panākumiem:
II vieta – Krišjānis Kviesītis, 4. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece
II vieta – Ārons Vītiņš, 3. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece
II vieta – Markuss Jēkabsons, 6. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece
III vieta – Elza Portnaja, 1. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Helga Gūtšmite
Paldies visiem skolotājiem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu un visiem labajiem vārdiem, kurus saņēmām par konkursu un tā norisi! 💚
Tiekamies nākošajā gadā konkursā OZOLNIEKI 2024 !!! 🎶