Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem  12.05.2017 Ozolnieku MS I vieta I grupā – Kārlis Ošs, 4. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Antra Upeniece

II vieta III grupā – Kārlis Vagals, 6.saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Antra Upeniece

2. Mazo vijolnieku konkurss – festivāls “Sienāzis 2017” 08.04.2017. 08.04.2017 Vecumnieku MMS I vieta – Marta Daniēla Jēkabsone, 4.vijoles klase, skolotāja Rita Barkāne

III pakāpe – Deina Jackeviča, 1.vijoles klase, skolotāja Maija Andersone

3. Jauno vijolnieku un čellistu konkurss “Francis Šūberts un laikabiedri”  07.04.2017. III vieta – Sofija Štrausa, 2. čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece
4. Starptautiskais bērnu un jauniešu konkurss “Džeza karuselis” Sankt-Pēterburgā 25.03.2017. I vieta – Pūtēju orķestris, vadītājs Alberts Kekļa

II vieta – Kārlis Vagals, 6.saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Antra Upeniece

5. III jauno pianistu festivāls “Debija 2017” 24.03.2017. Juglas MS Atzinība – Speciālbalva – Dinija Yang, 1.klavieru klase, skolotāja Natālija Stirāne
6. IX Starptautiskais bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu ansambļu konkurss Lietuvā “Pavasario trimitai 2017”  22.03.2017. GRAND PRIX – Pūtēju orķestris, vadītājs Alberts Kekļa
7. II Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu konkurss “Amber Percussion” 15.03.2017. Bolderājas MMS III vieta – Edgars Brūniņš, 3.sitaminstrumentu klase, skolotāja Agnese Biteriņa, koncertmeistare Antra Upeniece
8. Zemgales reģiona mūzikas skolu Vijoļspēles audzēkņu konkurss 08.03.2017. Jelgavas MV Atzinība – Tadas Jurginauskas, 7.vijoles klase, skolotāja Maija Andersone, koncertmeistare Antra Upeniece
9. III Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi 2017”  04.03.2017. Rojas MMS II vieta un Organizatoru Simpātiju balva – Ansamblis: Edgars Brūniņš, Hugo Jānis Pinnis, Dāvis Stumbergs, Lote Pāvilsone, Elīza Zeltiņa, skolotāja Agnese Biteriņa
10. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle audzēkņu Valsts konkurss II kārta  16.02.2017 Jelgavas MV II vieta – Dinija Yang, 1.klavieru klase, skolotāja Natālija Stirāne