Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. VIII Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “Ozolnieki 2018” 11.05.2018. Ozolnieku MS III vieta II grupā Paula Ezermane, 4.saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Antra Upeniece

III vieta II grupāKārlis Ošs, 5.saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Antra Upeniece

2. VIII Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāls – konkurss “Vēju ritmi 2018” Liepājā   II vieta F grupā – Orķestris, skolotājs Alberts Kekļa

 

3. Zemgales reģiona Mūzikas skolu Metāla pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss ” Taures skan”  25.04.2018. Jelgavas MV II vietaRenārs Brūniņš, 2.trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

AtzinībaMarkuss Jēkabsons, 1.trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

4. Latvijas Mūzikas skolu konkurss “Talants Latvijai” FINĀLS 

 

15.04.2018. Rīgas Latviešu biedrība AtzinībaDeina Jackeviča, 2. vijoles klase, skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Antra Upeniece

AtzinībaAlise Vācere, 2. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

AtzinībaSofija Štrausa, 3.čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece

 

5. IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi 2018” 

 

 

14.04.2018.

 

Rojas MMS Atzinība B kategorijā – Pūtēju ansamblis – Renārs Brūniņš, Kristiāna Paula Eihvalde, Mihails Osadčuks, Megija Stepanova, skolotājs Vilnis Dumpis

Atzinība C kategorijā – Ansamblis – Edgars Brūniņš, Lote Pāvilsone, Dāvis Stumbergs, Elīza Zeltiņa, skolotāja Agnese Missa

6. Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss Baltijas valstīm 100 13.04.2018. 13.04.2018. Bolderājas MMS AtzinībaSofija Štrausa, 3.čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece
7. Zemgales reģiona Mūzikas skolu Koka pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss.

 

28.03.2018 Jelgavas MV II vietaPaula Ezermane, 4.saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Antra Upeniece

AtzinībaElīza Oša, 2.flautas klase, skolotāja Lauma Ilsuma, koncertmeistare Antra Upeniece

AtzinībaEmma Oša, 2.flautas klase, skolotāja Lauma Ilsuma, koncertmeistare Antra Upeniece

AtzinībaLaura Rūja, 5.flautas klase, skolotāja Lauma Ilsuma, koncertmeistare Antra Upeniece

8. IV Jauno pianistu festivāls “Debija 2018” 21.03.2018. Juglas MS Atzinība un Speciālā balvaAlise Vācere, 2. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

 

9. II Zemgales reģiona Mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs. 08.03.2018. Iecavas MS Atzinība – Rolāns Vozņesenskis, 5.sitaminstrumentu klase, vispārējo klavieru skolotāja Antra Upeniece
10. Mūzikas teorijas viktorīna 01.03.2018. I vieta – Komanda: Elīza Zeltiņa, Madara Elizabete Balode, Lote Pāvilsone, Margarita Harbachova, Renāte Babicka, skolotāja Marita Caune
11. Valsts Konkurss Stīgu instrumentu spēlē II kārta 24.01.2018. Jelgavas MV III vieta – Sofija Štrausa, 3.čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece
12. I Zemgales reģiona Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. 17.01.2018. Jelgavas MV Atzinība – Dāvis Stumbergs, 4. sitaminstrumentu klase, skolotāja Agnese Missa, koncertmeistare Antra Upeniece