Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. IX Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem “OZOLNIEKI 2019” 10.05.2019. Ozolnieku MS III vieta – Renārs Brūniņš, 3. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.
2. Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss XX GADSIMTA KLASIKA 29.03.2019. Bolderājas MMS II vieta – Čellu ansamblis: Kristiāna Vītiņa, Sāra Boitmane, Sofija Štrausa; skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece.
3. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla konkursa “No baroka līdz rokam” finālkonkurss,  Rīgā, LU. 24.03.2019. VISC I pakāpe – Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vadītājs – Alberts Kekļa.
4. X Starptautiskais bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu ansambļu konkurss “Pavasario trimitai 2019” Lietuvā.  20.03.2019. Plunģes Mykolo Oginskio MS II vieta – Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vadītājs – Alberts Kekļa.
5. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem. 13.03.2019.  Inčukalna novada MMS. III vieta A grupā – Deina Jackeviča, 3. vijoles klase, skolotāja Maija Andersone, koncertmeistare Natālija Stirāne.

Atzinības raksts  C grupā – Marta Daniēla Jēkabsone, 6. vijoles klase, skolotāja Rita Barkāne, koncertmeistare Natālija Stirāne.

6. IX Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss 09.03.2019. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. MS 09.03.2019. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. MS Atzinības raksts II grupā – Dinija Yang, 3. klavieru klase, skolotāja Natālija Stirāne.
7. Zemgales reģiona mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss Klavierēs, Vispārējās klavierēs. 08.03.2019. Iecavas MS III vieta II grupā – Rolāns Vozņesenskis, 6. sitaminstrumentu klase, skolotāja Antra Upeniece.

Atzinības raksts  II grupā – Beatrise Tauriņa, 6. vijoļspēles klase, skolotāja Natālija Stirāne.

8. II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss “Rīgas stīgas”. 01.03.2019 Pāvula Jurjāna MS I vieta  I grupā – Čellu ansamblis: Kristiāna Vītiņa, Sāra Boitmane, Sofija Štrausa; skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece.
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls konkurss “No baroka līdz rokam” Zemgalē un Pierīgā Rīgā, 45.vsk. 27.02.2019. VISC Augstākā pakāpe – Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vadītājs – Alberts Kekļa.
9. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa fināls 14.02.2019.  Augusta Dombrovska MS  

III vieta  I grupā – Renārs Brūniņš, 3. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.

10. V Mazais Augusta Dombrovska konkurss  25.01.2019. Augusta Dombrovska MS II vieta Sofija Štrausa, 4. čella klase, skolotāja Agnija Lānso, koncertmeistare Antra Upeniece.
11. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Sitaminsrumentu spēle Zemgales reģiona mūzikas skolu Valsts konkursa II kārta 23.01.2019.  Jelgavas MV III vieta – Rolands Briuņa, 3.sitaminstrumentu klase, skolotājs Aleksandrs Akimovs, koncertmeistare Antra Upeniece.

III vieta – Edgars Brūniņs, 5. sitaminstrumentu klase, skolotāja Agnese Missa, koncertmeistare Natālija Stirāne.

12. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta 16.01.2019. Jelgavas MV II vieta Renārs Brūniņš, 3. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.

III vieta Markuss Jēkabsons, 2. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece.

III vieta Emma Oša, 3. flautas klase, skolotāja Lauma Ilsuma, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

III vieta Elīza Oša, 3. flautas klase, skolotāja Lauma Ilsuma, koncertmeistare Helga Gūtšmite.

13. XIV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss 01.12.2018.  Koknese MS Atzinība Alise Vācere, 3. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece.
14. 17. Jauno pianistu Etīžu konkurss 21.11.2018. Saldus MS I vieta Hanyi Yang, 3. klavieru klase, skolotāja Natālija Stirāne