Nr. pk. Konkurss, olimpiāde utt. Datums Organizētājs Sasniegumi – Skolēna vārds, uzvārds, klase, pedagoga vārds uzvārds
1. 18. Jauno pianistu etīžu konkurss 24.11.2019. Saldus MS Atzinība  – Alise Vācere, 4. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece.

Atzinība  – Margarita Harbachova, 7. klavieru klase, skolotāja Antra Upeniece

2. II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss 15.01.2020. Jelgavas MV III vieta – Sofija Stankus, 4. sitaminstrumentu klase, skolotāja Agnese Missa, koncertmeistare  Natālija Stirāne
3. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta

 

 

22.01.2020. Jelgavas MV III vieta – Līva Solovjakova, 1. akordeona klase, skolotāja Anta Puķīte

III vieta – Luīze Loreta Trūpa, 5. akordeona klase, skolotāja Edīte Brūniņa

4. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” Rīgas 45. vidusskolā

 

 

25.02.2020. VISC Augstākā pakāpe – Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vadītājs Alberts Kekļa.
5. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “WIND STARS 2020” 

 

 

27. – 28.02.2020.  Mārupes MMS III vieta – Markuss Jēkabsons, 3. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

III vieta – Renārs Brūniņš, 4. trompetes klase, skolotājs Vilnis Dumpis, koncertmeistare Antra Upeniece

II vieta – Elīza Oša, 4. flautas klase, skolotāja Lauma Ilsuma, koncertmeistare Helga Gūtšmite

II vieta – Paula Ezermane, 6. saksofona klase, skolotājs Alberts Kekļa, koncertmeistare Natālija Stirāne