Izlaiduma klases audzēkņu vecāku sapulce

03.02.2022.

18:00

Attālināti

Tiešsaistes sapulces pieslēgšanās saite E-klasē