30.05.2022.

17:00

Mācību gada noslēgums Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņiem!

Muzicēsim, godināsim šī mācību gada konkursu laureātus, audzēkņus ar augstākajiem mācību sasniegumiem un katrs instrumenta spēles skolotājs izdos liecības!
Tiekamies!