Skolas vecāku sapulce Zoom

14.10.2021.

19:00

Tiekamies Zoom 19:00

Pieslēgšanās saite E-klasē

Darba kārtība:

  1. Mācību procesa organizācija
  2. Mērķi mācību gadam
  3. vecāku pārstāvju vēlēšanas Skolas padomei