20V 212031

Licences nr.: P_1341

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Eifonija spēlē uzsāk 8 – 10 gadu vecumā paralēli vispārizglītojošās skolas 2. -3. klasei. Mācību ilgums – 6 gadi.

Eifonijs

ir līdzīgs tubai, otrais lielākais metālpūšaminstruments aiz tubas, ar vidējā reģistra pilnskanīgu, dziedošu skaņu, tāpēc eifonijs ir pastāvīgs instruments pūtēju orķestrī. Kopš 1970. gadiem eifonijs ir kļuvis par ievērojamu solo instrumentu.

Izglītības programmas Eifonija spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un eifonija spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt eifonija spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Eifonija spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā,  solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Kontaktpersonas

Trompetes un eifonija spēles skolotājs

Trompetes un eifonija spēles skolotājs

Vilnis Dumpis

Ja mācies angļu, vācu, franču vai krievu valodu, tad iemācies arī mūzikas valodu!