20V 212011

Licences nr.: P_1348

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Klavierspēlē uzsāk paralēli vispārizglītojošās skolas 1. – 2. klasei. Mācību ilgums – 8 gadi. 

Klavieres

ir viens no pazīstamākajiem un populārākajiem mūzikas instrumentiem pasaulē. Spēlējot klavieres, vari būt gan solists, gan spēlēt pavadījumu citam mūzikas instrumentam, dziedātājam, korim, un arī radīt jaunus muzikālus sacerējumus – komponēt. Var piepildīt sapni kļūt par pianistu, kurš atskaņo ne tikai klasisko mūziku, bet arī spēlēt popgrupā vai vienkārši gūt patīkamas emocijas, spēlējot savu mīļāko melodiju, skaņdarbu vai dziesmu.

Izglītības programmas Klavierspēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās – muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un klavierspēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt klavierspēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Klavierspēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā,  solfedžo –  2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

(1635) Yuja Wang – Mozart – Turkish March – YouTube

Direktores vietniece, klavierspēle

Direktores vietniece, klavierspēle

Natālija Stirāne

Mūzika ir specifiska īstenības atspoguļošanas forma, kurā spējam apvienot savas emocijas ar prātu jeb apziņu.

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Dina Tauriņa

Par darbu nerunāt, bet darīt! Ielikt ikvienā, pat vismazākajā darbiņā visas savas zināšanas, izdomu un degsmi, jo tikai tad sasniegtais rezultāts sniegs prieku un gandarījumu sev un citiem!

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Evita Jurāne

Mūzika- tā ir valoda ar kuru tu spēsi uzrunāt ikvienu!

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Helga Gūtšmite

Laiks var būt tavs draugs vai ienaidnieks. Tāpēc būsim radoši, izmantosim to savai pilnveidei!

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Saule karstiem pirkstiem piesit pa taustiņam pļavas zaļajā klaviatūrā; tajās vietās gundegas iedegas, un tie, kas prot lasīt notis, var izdziedāt dziesmu. / M.Zālīte. /