20V 212031

Licences nr.: P_1343

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Saksofona spēlē uzsāk 8 – 10 gadu vecumā paralēli vispārizglītojošās skolas 2. – 3. klasei. Mācību ilgums 6 gadi. 

Saksofons

ir koka pūšaminstruments. Tam raksturīga skanīga, izteiksmīga skaņa, pilnīgs, sulīgs tembrs un virtuozas tehniskās iespējas. Saksofonu var spēlēt dažādos mūzikas stilos – džeza mūzikā, populārajā mūzikā, akadēmiskajā mūzikā, rokenrolā u.c. To var spēlēt gan solo, gan dažādos ansambļos, orķestros un bigbendos. Audzēkņiem no 3.klases ir iespēja spēlēt Ozolnieku Mūzikas skolas Džeza orķestrī.

Izglītības programmas Saksofona spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un saksofona spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt saksofona spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Saksofona spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Kontaktpersonas

Saksofona spēles skolotāja

Saksofona spēles skolotāja

Anete Vītoliņa

Ir svarīgi gribēt - gribēt iemācīties, izzināt, sasniegt, darīt... un svarīgi ir atcerēties, ka katrs ieguldītais darbiņš agrāk vai vēlāk nes rezultātu, lai arī cik ilgu laiku tas prasītu. Pieļautās kļūdas nevajag pārdzīvot, bet gan no tām mācīties! Smaids rada smaidu!

Saksofona spēles skolotājs, džeza orķestra vadītājs

Saksofona spēles skolotājs, džeza orķestra vadītājs

Alberts Kekļa

Viss dzīvē mainās, tikai mūzika ir mūžīga...