20V 212031

Licences nr.: P_1342

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Trompetes spēlē uzsāk 8 – 10 gadu vecumā paralēli vispārizglītojošās skolas 2. -3. klasei. Mācību ilgums 6 gadi.

Trompete 

ir metāla pūšamais instruments, kas spīd un laistās; orķestris bez tās nav iedomājams jau kopš baroka laikiem. Šķiet neticami, bet trompete ir radusies jau 1500 gadus pirms mūsu ēras, tam apliecinājums ir atradumi Tutanhamona kapenēs Ēģiptē. No trompetes tiek radītas visspožākās un augstākās skaņas,
kuras ir iespējams radīt ar metāla pūšamajiem instrumentiem.

Izglītības programmas Trompetes spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās – muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un trompetes spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt trompetes spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Trompetes spēles nodarbībs notiek  2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā, vispārējās klavieres un mūzikas literatūra – 1 reizi nedēļā no 3.klases, kolektīvā muzicēšana –  no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Kontaktpersonas

Trompetes un eifonija spēles skolotājs

Trompetes un eifonija spēles skolotājs

Vilnis Dumpis

Ja mācies angļu, vācu, franču vai krievu valodu, tad iemācies arī mūzikas valodu!