20V 212021

Licences nr.: P_1346

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Vijoles spēlē uzsāk paralēli vispārizglītojošās skolas 1.- 2. klasei. Mācību ilgums 8 gadi.  

Vijole

ir neliels stīgu lociņinstruments ar četrām stīgām, ko pārsvarā spēlē stāvus. Tā skaņa var būt gan maiga un samtaina, gan spoža un spēcīga. Ar šo instrumentu var attēlot gan balss dziedājumu, gan putnu vīterošanu. Vislabāk to apgūt tiem, kuriem labi padodas atcerēties melodijas.

Izglītības programmas Vijoles spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un vijoles spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt vijoles spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Vijoles spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā,  solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Kontaktpersonas

Vijoles spēles skolotāja, kamerorķestra vadītāja

Vijoles spēles skolotāja, kamerorķestra vadītāja

Maija Kania

Mūzika iedvesmo, mūzika mierina, tā iepriecina, tā dziedina. Ar mūziku varam izstāstīt to, kam vārdu pietrūkst.

Vijoles spēles skolotāja

Vijoles spēles skolotāja

Guna Jegorova

Priecīgos vai skumjos brīžos paņem savu vijolīti un dodies kaut uz pasaules malu, jo mūzikas valodu saprot visur!